Grondlegger Aikido

O’ sensei Morihei Ueshiba

Werd geboren op 14 december 1883 te Tanabe. Hij was de vierde en enige zoon uit een klein grondbezittersgezin. Morihei Ueshiba wordt gezien als de grondlegger van het Aikido.

Toen Morihei 7 jaar was, leerde hij chinese klassieke werken lezen van Fujimoto Mitsujo, een boeddhistische monnik. Hij hoorde veel verhalen over het boeddhisme en sloeg daardoor aan het dromen. Zijn vader Yoroku was een wapenmeester en maakte zich nogal zorgen over dit “droomgedrag.” Om ook Morihei’s fysieke ontwikkeling aandacht te geven liet hij hem onder andere sumo beoefenen en kreeg hij al op jonge leeftijd les in gevechtsmethoden met zwaarden.

In zijn eerste schooljaren werd Morihei fysiek en mentaal gevormd door zijn schoolmeester Nasu Tasaburo. Tasaburo zelf werd later een belangrijke religieuze persoonlijkheid. Steeds meer raakt Ueshiba geïnteresseerd in het budo. Avonden lang bestudeert hij oude technieken van Ju Jutsu en Ken Jutsu.  Ondertussen trouwt hij met Itogawa Hatsu, een jeugdvriendin uit zijn geboorteplaats. Als hij 20 jaar is valt het op dat hij veel sterker is dan de gemiddelde leeftijdsgenoot, ondanks zijn geringe lengte van 1,54 meter.  In 1903 neemt Ueshiba dienst in het leger. Gedurende de oorlogsjaren (Rusland en Japan) blijkt dat hij de beste is in gevechtstechnieken. Tijdens zijn diensttijd studeert hij het gebruik van de sabel bij Nakai Masakatsu van de Yagyu ryu en ontvangt hij zijn eerste Menkyo kaiden (diploma)

Na de oorlog gaat hij door met de studie van de sabelkrijgskunst en begint ook met judo onder leiding van Takagi Kiyoichi. In 1912 vertrok Morihei met een groep van ongeveer 80 mensen als pionier naar het koude noordelijke eiland Hokkaido. Onder de bezielende leiding van Morihei richtte de groep een nederzetting op in de buurt van het dorp Shirataki.  Op Hokkaido ontmoet Ueshiba in 1915 de grootmeester van de Daito ryu Aiki Jutsu: Takeda Sokaku (1860-1943). Volgens de traditie is de Daito ryo een oude en klassieke school die werd opgericht rond 1100 door Minamoto Yoshimitsu. Morihei was onder de indruk van het meesterschap van Sokaku en ging onmiddellijk de technieken van de Daito ryo studeren. Morihei bouwde een dojo met woning op zijn grondgebied en vroeg Sokaku daar te komen wonen. Jarenlang trainde Morihei met Sokaku en vergezelde hem op zijn reizen om overal les te geven.

In 1919 hoort Ueshiba dat het niet goed gaat met zijn vader, verkoopt hij zijn bezittingen en vertrekt hij huiswaarts naar Tanabe. Op weg naar huis hoort hij dat er een groot mystiek meester met zeldzame geestelijke gaven, in de buurt is. Hij besluit om deze meester Deguchi Onisaburo op te zoeken. Deze ontmoeting is van groot belang. Ueshiba realiseert zich dat hij techniek en kracht beheerst, maar dat zijn geestelijke energie nog onbekend en zwak is. Twee dagen voor zijn aankomst, is zijn vader overleden. Ueshiba is zo van slag, dat hij besluit om enkele maanden mediterend door te brengen en om zich te vestigen naast de tempel van de Omoto Kyo in Ayabe om onder leiding van Deguchi Onisaburo te kunnen studeren. De Omoto Kyo was een religieuze shinto sekte, men predikte er pacifisme en was voor geweldloze weerbaarheid. Het verblijf bij de Omoto Kyo was aanleiding voor een turbulente periode in het leven van Morihei.

Uiteindelijk kwam er een moment dat Morihei ervoer dat het ware budo niet betekent dat een tegenstander door geweld moet worden overwonnen, maar dat het ware budo de geestelijke liefde is om de vrede in de wereld te bewaren en de volledige ontplooiing van alle mensen te aanvaarden en te bevorderen. Het beoefenen van budo zal tot deze volheid leiden en je in staat stellen de harmonie tussen de tijdelijke en de geestelijke wereld te voelen.  Hij besloot om zijn kunst “Aikido” te noemen.

Vanaf 1926 werd Morihei steeds bekender mede door de invloed van Admiral Takeshita en andere invloedrijke hoogwaardigheidsbekleders. Het aikido van Morihei Ueshiba verspreidde zich steeds verder maar pas na 1942 werd de benaming Aikido voor de budo van Morihei pas officieel. Vanaf 1948 werd het aikido in en buiten Japan gepromoot door de Aiki Association. Morihei liet de organisatie en de promotie van aikido over aan zijn volgelingen en zijn zoon Kisshomaro Ueshiba en trok zich terug op een boerderij in Iwama waar hij zich bezig hield met training, meditatie en tuinieren.

Ueshiba overleed op 26 april 1969, maar het Aikido groeit nog steeds en wordt voortgezet door beoefenaren over de hele wereld die hun invulling geven aan hun eigen ontplooiing en de ontplooiing van anderen. Zo ook bij onze stichting.

Binnen Aikido zijn er een aantal “stijlen” Zo wordt er in Nederland Ki- Aikido, Aikibudo en Tomiki aikido beoefend. Wij beoefenen “Aikikai Aikido” De “Aikikai stijl” is in Nederland het sterkst vertegenwoordigd.