Aikido Drachten

Aikido Drachten, voorheen Stichting Aikikai Aikido Noord Nederland, is een vereniging die zich ten doel stelt het Aikido te onderwijzen volgens de principes van de grondlegger van het Aikido, Morihei Ueshiba.

De vereniging wil de beoefening van Aikido en de studie naar de sociale en culturele achtergronden van deze krijgskunst bevorderen en ondersteunt moreel en financieel  personen en organisaties die activiteiten ontplooien op het gebied van de Japanse krijgskunsten.

Het bestuur van de vereniging bereikt  haar doelen door het verzorgen van aikido trainingen en scholing. Voor de  promotie van aikido organiseert het bestuur demonstraties, open lessen en stages. Daarnaast onderhoudt het bestuur betrekkingen op regionaal, nationaal en internationaal niveau ten behoeve van de instandhouding en ontwikkeling van het aikido.

Aikido is een echte Budo oftewel ‘krijgskunst’. Het richt zich op het samenbrengen van lichaam en geest. De kern van aikido is de techniek om te bewegen vanuit een stabiel en energiek ‘centrum’ (hara). Sommige technieken zien er spectaculair uit met door de lucht geworpen aanvallers. Andere technieken zijn kleine maar effectieve bewegingen die de aanvaller immobiliseren. In beide gevallen wordt  de beweging en de energie (ki) van de aanvaller gebruikt om hem uit balans te brengen en hem te controleren.

Tijdens de training wordt meestal met een partner geoefend, waarbij de één de rol van aanvaller (uke) heeft en de ander de rol van verdediger (tori). De rollen worden regelmatig gewisseld. Aikido kent geen wedstrijden, de rollen van aanvaller en verdediger worden gebruikt om elkaar zoveel mogelijk te leren. Een echte trainingsituatie wordt gekenmerkt door de technieken in harmonie (ai) met elkaar uit te voeren, er is hier geen sprake van ‘winnen of verliezen’.   

In de aikido trainingen worden ook oefenwapens gebruikt zoals het houten zwaard (bokken) de stok (jo) en een houten mes (tanto). Het gebruik van wapens is noodzakelijk voor een goed begrip van de aikidotechnieken. Door het werken met wapens ontdek je wat de essentie van aikido is en wordt het inzicht in technieken van aanval en verdediging bevorderd. Het gebruik van wapens is de basis voor vele aikidotechnieken en vraagt naast de fysieke en technische training ook een training van de mentale aanwezigheid.  

Aikido is niet afhankelijk van lichaamskracht. Het is de bedoeling dat de bewegingen door gebruik van lichaam en geest tezamen ontstaan. Een effectieve combinatie van het gebruik van ademhaling, lichaamsverplaatsing, timing van de toe te passen techniek, gebruik van afstand en ruimte, fysieke en mentale energie zorgt ervoor dat spierkracht slechts een geringe rol speelt. Aikido is hierdoor geschikt voor alle leeftijden en kan beoefend worden door vrouwen en mannen gezamenlijk.