Home

Wat is aikido?
Aikido is een moderne oefenvorm van krijgskunst zonder wedstrijd element. De trainingen zijn gericht op fysieke en mentale ontwikkeling en eenheid van lichaam en geest. In een aikidotraining wordt aandacht besteed aan beheersing van technieken, ademhaling, balans, houding, concentratie en conditie. Bij de training worden houten oefenwapens gebruikt voor aanval en verdediging. Aikido is een geschikte sport voor zowel junioren als senioren en voor mannen en vrouwen. Iedereen traint op zijn/haar eigen niveau in een tempo dat is afgestemd op leeftijd en eigen vaardigheid.

Aikido is een geschikte sport voor zowel junioren als senioren en voor mannen en vrouwen. Iedereen traint op zijn/haar eigen niveau in een tempo dat is afgestemd op leeftijd en eigen vaardigheid.

De aikidotrainingen
De trainingen zijn met name bedoeld voor mensen die enige affiniteit hebben met van origine oosterse (vecht)sporten zoals bijvoorbeeld jiju-jitsu, judo, karate, e.d. Mensen zonder vechtsportervaring kunnen meedoen als ze begeleid en gecoacht worden door een gevorderde aikidoka of als ze een beginnerscursus aikido gevolgd hebben bij een erkende aikidoclub. Van de deelnemers wordt een actieve houding verwacht, vragen en voorstellen m.b.t. de inhoud van het trainingsprogramma zijn zeer welkom.

Locatie, planning, data, tijd, kosten
Locatie: de Aikidotrainingen vinden plaats bij Sportschool Ebert – Zuidkade 53 – 9203 CN Drachten. Dag en tijdstip: zaterdags – van 9.30 – 11.00 uur

Planning van de trainingen: de trainingen worden gegeven in series van 10 bijeenkomsten, de huidige serie sluit af op 2 maart 2019. De eerstvolgende serie van 10 trainingen wordt gepland in de periode maart-juni 2019.

De kosten bedragen € 50,- per serie van 10 trainingen, voorafgaand aan de serie van 10 trainingen te voldoen.

Kennismaking met aikido
Het is altijd mogelijk om een training bij te wonen, een keer kijken of meedoen kan op afspraak. Voor vragen en/of meer informatie kun je contact opnemen met Jan Woudenberg tel. 06 422 68 412 via Whats App of per mail info@aikidodrachten.nl.

Organisatie, leiding van de trainingen en examens
De organisatie is in handen van Jan Woudenberg 5e dan Aikikai Aikido en JBN Aikidoleraar B. Aikido Drachten is via de Budo Combinatie aangesloten bij de Judo Bond Nederland onder lidnr. D2VM673. Kyu examens kunnen op verzoek worden afgenomen mits men lid is van de Judobond Nederland. De behaalde kyugraden worden geregistreerd bij de JBN. Dangraadexamens worden nationaal afgenomen door de JBN, aanmelden voor een danexamen kan alleen met toestemming van
Jan Woudenberg.

Collectieve verzekeringen voor JBN leden
Judo Bond Nederland heeft voor de bij haar aangesloten verenigingen en hun individuele leden een collectieve bedrijfsaansprakelijkheid- en ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekeringen gelden ook voor Aikido Drachten als onderdeel van de Budocombinatie. Daarnaast is het dringend aan te bevelen om individueel lid te zijn/worden van JBN en daarmee dus ook individueel verzekerd te zijn voor ongevallen/aansprakelijkheid.

War Child
Het Aikido collectief Drachten is een non-profit sportclub en steunt de activiteiten van WAR-child. Kinderen horen niet thuis in oorlogsituaties, nooit!!! Kinderen horen naar school te gaan, te spelen, te sporten! Aikido Drachten geeft financiële steun voor deze activiteiten. De inkomsten van de trainingen worden na aftrek van de gemaakte kosten overgemaakt naar rekeningnummer NL56RABO0166366366 t.n.v. WARchild.
Meer informatie over de activiteiten van WARchild is te vinden op WWW.WARCHILD.NL.